Christelijk datingbureau

Veruit de grootste groep alleenwoners zijn mensen van zeer uiteenlopende leeftijden.Het zijn vooral mensen die gescheiden zijn, met alle miserie van dien.: Mijn boek gaat nier over singles, wel over alleenwoners. Wie zijn die alleenwoners, waarom wonen ze alleen, hoe ziet hun dagelijks leven eruit, heeft alleen wonen effect op hun welzijn en hoe kijken we er als maatschappij naar?Zo ontdekte ik al snel dat er, als het over alleen wonen gaar. Ik woon bijvoorbeeld alleen, maar ik heb wel een relatie, een latrelatie zoals dat heet. We zijn gescheiden, verweduwd"." Als alleenwoners al iets gemeen hebben, zijn het de praktische problemen waar ze op botsen: dure woningen, te grote verpakkingen in de supermarkt, een singletoeslag als ze op vakantie willen, hoge belastingen en een maatschappij die nog altijd is ingericht alsof het zeldzamer wordende klassieke gezin haar hoeksteen is.: We zitten vooral nog in dat Hollywoodiaanse verhaal waarin je pas geslaagd bent in het leven als je een goede baan hebt, een paar kindjes en een prachtige man of vrouw.Maar de overgrote meerderheid van alleenwonenden zijn mensen die géén relatie hebben. Dat romantische ideaal is nog nier zo oud, her ontstond pas midden vorige eeuw, maar het lijkt alsof het altijd bestaan heeft, en als ideaal blijft het overheersen.Je kunt al die alleenwoners absoluut niet onder één noemer brengen. De dagen dat haar kinderen niet bij haar zijn, leeft ze op droog brood.Wie bijvoorbeeld beslist om weg te gaan voor een nieuwe partner, zit in een totaal andere situatie dan iemand die verlaten wordt en achterblijft met een gebroken hart.: De Amerikaanse Adrienne Salinger slaat de spijker op de kop in haar boek Living Solo: "We hebben niets gemeen. We eten boven de spoelbak en in bed, en soms aan tafel. Tot vijf uur 's middags blijft de verwarming uit rot de kinderen terug zijn, en dan is er maar één kamer verwarmd.Zo ken ik bijvoorbeeld een man die zeer nadrukkelijk zegt dar hij het woord 'single' haat omdat her veel te vriendelijk klinkt voor wat hij is: alleenstaand. We mogen nier vergeten dat de grootste groep alleenwoners single is. Ze hebben kinderen op te voeden, ze hebben echtscheidingen achter de rug. Maar de echtscheidingscijfers liegen er niet om: twee op de drie koppels gaan uiteen.

In steden als Brussel en Amsterdam bestaat de helft van alle huishouden uit één persoon.

We zijn welvarender en gezonder dan ooit, we trouwen later en krijgen minder kinderen, we scheiden vaker en leven langer.

Dat er ondertussen ook steeds meer mensen alleen wonen, lijkt niemand op te merken.

We vinden de dingen waar we ze hebben achtergelaten. En ze wast haar haren met regenwater om geld te besparen. Wat er nog bij komt: armoede veroorzaakt eenzaamheid.

Per maand kan ze acht euro besteden aan vrije rijd. Er is geen geld voor de kapper of voor nieuwe schoenen, geen geld voor kinderopvang.

Leave a Reply