Bagong dating na seaman internet dating studies

Ang mga personal na biyaheng ito ay makakatulong sayo para mahusay mong magampanan ang iyong trabaho sa barko, nang sa gayon ay magkaroon ng maayos na paglalayag ang barko at maihatid ng maayos ang kargamento o pasahero sa destinasyon.Sa ganitong paraan din ay makapag-ipon ka ng milyon para sa iyong minamahal na pamilya, at nang sa gayon ay may magamit ka sa iyong pagreretiro pagkatapos ng maraming taon ng mahusay na pagtatrabaho bilang magiting na marino.Paghahanda 1: Destinasyon Paghahanda 2: Pagpaplano Paghahanda 3: Preparasyon Paghahanda 4: Pagmamani-obra Paghahanda 5: Paglalayag Paghahanda 6: Pag-aayos Paghahanda 7: Piloto Paghahanda 8: Pagdating Sa pagsisimula ng pagbiyahe ng barko, ang unang ginagawang paghahanda dito ay ang pag-alam kung saan ang susunod na destinasyon nito.Pangalawa naman ay ang mga detalyadong pagpaplano tulad ng oras ng alis ng barko, dadaanang ruta, bilis ng takbo ng barko, oras ng dating nito sa destinasyon, sapat na pagkain, at kagamitang kailangan sa barko.

Pang-apat naman ay pagpapaandar ng makina at pagmamani-obrada sa puerto sa tulong ng piloto.Kailangan mo muna ihanda ang iyong sarili sa matutuklasan na mga napakagandang personal na biyahe na maaari mong simulan para magkaroon ng masayang paglalayag sa barko at madagdagan ang iyong kaalaman sa pagpapalago ng iyong suweldo.Sa librong ito ay malalaman mo ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga Pilipinong marino na naging pinakamahusay na lahi ng mga marino sa buong mundo dahil na rin sa pinapakitang galing ng bawat Pilipino sa pagbabarko.Ibabahagi ko rin sayo ang populasyon ng mga marino sa buong mundo at bilang ng barkong naglalayag sa buong karagatan.ANG POPULASYON NG MGA MARINO Ang bilang ng mga marinong naglalayag sa internasyonal na karagatan ay tinatayang nasa 1.5 milyong marino ayon sa International Maritime Organization (IMO) 2014.

Leave a Reply